ÇALIŞMA İZNİ UZALTILMASI - MOBDEKOM DANIŞMANLIK TEL:05551571157 08502550157 ÇALIŞMA İZNİ UZALTILMASI mobdekom danışmanlık ÇALIŞMA İZNİ UZALTILMASI | MOBDEKOM DANIŞMANLIK TEL:05551571157 08502550157
MOBDEKOM DANIŞMANLIK
OTURMA İZNİ İKAMET İZNİ whatsapp imo TEL:05551571157 08502550157

Türkiye de bölümünde uzman lider olan mobdekom danışmalık 13. yılını kutluyor hatasız işlemleri ile oturum izinlerinde hiç iptal vermeyen tek firma olma liderliğini sürdürüyor.
Oturma izni geldiğiniz vize türü olarak birçok oturum izni düzenlene bilmektedir süreli ve süresiz olarak
ÇALIŞMA İZNİ
Türkiyeye gelen yabancı vatandaşların daha uzun süreli kalabilmeleri için ikamet izni oturum izni almaları gerekmektedir. türkiyede çalışmak için ise çalışma izni almaları gerekmektedir.
Çalışma izni süreli süresiz ve çeşitli çalışma iznleri almak mümkündür
Yabancıların Çalışma İzni Uzatma Başvuruları


Yabancıların Çalışma İzni Uzatma Başvuruları

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’nun 10.maddesi gereğince, ilk başvurularda iş ve hizmet akdindeki çalışma süresini aşmamak koşuluyla çalışma izni 1 senelik verilmektedir. Söz konusu kanun metninin 2. Fıkrası gereğince, aynı işyerinde çalışmaya devam eden yabancıların uzatma başvuruları ilk uzatmada en çok 2, sonraki uzatma başvuruları en çok 3 yıllık verilmektedir. Yabancının işyeri değişikliği yaptığı durumlarda, işveren değişikliği yaşanması sebebi ile uzatma başvurusu olarak değil, ilk başvuru olarak değerlendirilmekte ve en fazla 1 seneliğine verilmektedir.
Şirketin Yapması Gerekenler
Yabancının aynı işyerinde devam ettiği durumlarda, çalışma izin süresinin bitiminden önce işveren tarafından uzatma başvurusu yapılır. Uzatma başvurusu, mevcut çalışma izninin bitimin 60 gün önce ve her halükarda, çalışma izin süresi dolmadan yapılmalıdır. Çalışma izin süresinin bitiminden sonra yapılan uzatma başvuruları Bakanlık tarafından işleme alınmamaktadır. Çalışma izni uzatma başvurusunun süresini kaçıran işverenler yeni başvuru şeklinde 1 senelik çalışma izni alabilirler.
Uzatma Başvurusunda Bulunan Şirketin Yükümlülükleri Nelerdir?
 • Yabancının maaşını eksiksiz olarak bank aracılığı ile yatırmak;
 • Yabancının SGK ödemelerini yaptırmış olmak ve SGK’ya borcunun olmaması;
 • Şirketin vergi borcunun bulunmaması;
 • Çalışacak 1 yabancı için en az 5 T.C. vatandaşı çalıştırmak;

Çalışanın Yapması Gerekenler

İşvereni tarafından çalışma izinlerine uzatma başvurusu yapılan yabancılar aynı işyerinde ayni işi yapmak üzere çalışabilirler. Fakat çalışma izin süresinin bitiminden en fazla 45 günü geçmemek suretiyle çalışılabilir. Bu süre içinde çalışan yabancının çalışması kanuni olarak kabul edilmekte, kanundan doğan tüm haklarına haiz olurlar.
Çalışanın üzerine düşen yasal sorumluluk, yukarıda bahsedilen 45 günlük süre zarfında uzatma talebinde bulunan işverene bağlı olarak çalışmaya devam etmektedir. Çalışanın işyeri değişikliği yaptığı durumlarda, yeni işverenin çalışma izni başvurusunda bulunması ve yabancının yeni çalışma izin belgesi gelene kadar çalışmaması gerekmektedir.
Uzatma Başvurusu Yapılan Yabancının Yükümlülükleri Nelerdir?
 • Çalışma izni süresi boyunca toplam 6 aydan fazla Türkiye dışında kalmamak;
 • Her hangi bir suça karışmamış olmak.
Kimler Süresiz Çalışma İzni Talebinde Bulunabilir?
6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda yer alan şartları gerçekleştirerek uzun dönem ikamet izni alan yabancılar ile Türkiye’de en az 8 yıl yasal çalışma izni ile çalışan yabancılar süresiz çalışma izni başvurusunda bulunabilirler. Fakat bu şartları taşımak yabancıya mutlak hak sağlamamaktadır.

Çalışma İzni Uzatmak İçin Gerekli Belgeler

 • Çalışma İzni Uzatma Başvurusu Dilekçesi;
 • Elektron ortamda doldurulan Uzatma Başvuru Formu;
 • Pasaport Fotokopisi;
 • Eski Çalışma İzni Belgesi;
 • Şirketin en son sermaye yapısını ve ortak sayısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi;
 • SMMM ve ya vergi dairesi tarafından onaylı bilanço , kar ve zarar tablosu.
ALINTI

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme