Ev Hizmetlerinde Çalışma İzni


Ev hizmetlerinde çalışmak isteyen yabancı uyrukluların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından izin almaları gerekmektedir. Çalışma izni olmaksızın yabancı uyruklu işçi çalıştıran işveren ve yabancı hakkında idari yaptırım uygulanmaktadır.
6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunun 23. Maddesinin (5) fıkrası b benti gereğince, çalışma izni olmaksızın bir işverene bağlı olarak çalışan yabancıya 2.400 Türk lirası, bağımsız çalışan yabancıya 4.800 Türk lirası, yabancı çalıştıran işverene veya işveren vekiline her bir yabancı için 6.000 Türk lirası tutarında idari para cezası uygulanmaktadır. Söz konusu kanun metninin (8) fıkrası gereğince, kaçak çalıştığı tespit edilen yabancılar sınır dışı edilmek üzere İçişleri Bakanlığına bildirilir.

Kimler Ev Hizmetlerinde Çalışabilir?

Son yıllarda ülkemizde ev hizmetlerinde çalışan yabancı uyruklu personel başvuru sayısının artması, suistimallerin önlenmesi ve yabancıların güvenliklerinin korunması amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik  Bakanlığı tarafından ev hizmetleri çalışanlarına bazı sınırlamalar getirilmiştir.
Yabancı uyruklular ev hizmetlerinde çocuk bakıcısı, yaşlı veya hasta bakıcısı olarak çalışabilmektedir. Evde küçük çocuğu ve bakıma muhtaç hastaları olmayanlar ev işlerinde yardım amaçlı temizlikçi, gündelikçi yabancı uyruklu çalıştıramamaktadır.

Çalışma iznine başvuru Nasıl Yapılır?

Çalışacak olan yabancının yurtdışında veya yurtiçinde bulunmasına göre izlenecek yol farklılık göstermektedir.
Yurtiçinden yapılacak başvurularda; yabancının Türkiye’de en 6 ay süreli ikamet izni almış ve izin süresinin sona ermemiş olması gerekmektedir. İkamet izni olan yabancının başvurusu yurtiçinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılmaktadır.
Yurtdışından yapılacak başvurularda; yabancının uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine başvuruda bulunulmaktadır. Başvurunun kabulü halinde temsilcilik tarafından referans numarası verilmektedir. Bu referans numarasıyla Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuruda bulunulmaktadır.

Çalışma izni başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Yurtiçinden yapılacak başvurularda aşağıdaki belgeler talep edilmektedir:
 1. Yabancı uyruklu adına Türkiye’de Emniyet makamlarından alınmış en az altı (6) ay süreli ikamet tezkeresi  fotokopisi;
 2. Yabancı şahsa ait Pasaportun yeminli mütercim tercüman tarafından çevirisinin noter onaylı sureti;
 3. Yabancı şahsa ait bir adet vesikalık fotoğraf. (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalı);
 4. Yurtiçi başvurularda, Yabancı T.C. Kimlik Numarası (Bu numara en az 6 ay süreli İkamet izni sahibi olan tüm yabancılara verilmektedir.);
 5. Ev Hizmetlerinde Yabancı Çalıştıracak İşveren Başvuru Dilekçesi ;
 6. İşverene ait Nüfus Cüzdanı fotokopisi;
 7. İşverenin vukuatlı nüfus kayıt örneği ve işverene ait konutun bulunduğu İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden alınan yabancının çalışacağı adresi gösteren yerleşim yeri belgesi;
 8. Tarafımızca yapılacak başvurular için vekaletname.
Yurtdışından yapılacak başvurularda ikamet tezkeresi yerine Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliği tarafından verilen referans numarası istenmektedir. Yabancının uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerine başvuruda bulunması, başvurunun kabulü halinde Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliği tarafından kendisine verilen 16 haneli bir referans numarasını işverene bildirmesi gerekmektedir. Referans numarasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuruda bulunulabilmektedir.

Yabancı Hasta Bakıcı

İşverenin öncelikle, yabancı hasta bakıcı çalıştırmaya ihtiyaç duyduğunu ve yabancıya ödenecek maaşı ödeyecek mali gücü olduğunu gösterir belgeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunması gerekmektedir. Yabancı hasta bakıcıya çalışma izni aşağıdaki durumlardan birinin varlığı halinde verilmektedir:
 1. İşveren evinde veya ilk dereceden yakını olması şartıyla 65 yaşından büyük birinin genel bakımını üstlenmesi şartıyla yabancıya izin alabilir;
 2. İşveren 65 yaşından küçük ama bakıma muhtaç olduğu doktor raporu ile sabit olanlar için ilk dereceden yakınlar, hastanın bakımında çalıştırma şartıyla yabancı uyruklu hasta bakıcıya çalışma izni alabilirler.
Yukarıdaki koşulları ve belgeleri sağlayabilecek işveren hasta bakıcı çalıştırabilmek için başvuruda bulunabilir. Yurtiçinden yapılacak başvurularda aşağıdaki belgeler talep edilmektedir:

Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 1. Yabancı uyruklu adına Türkiye’de Emniyet makamlarından alınmış en az altı (6) ay süreli ikamet tezkeresi fotokopisi;
 2. Yabancı şahsa ait Pasaportun yeminli mütercim tercüman tarafından çevirisinin noter onaylı sureti;
 3. Yabancı şahsa ait bir adet vesikalık fotoğraf. (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalı);
 4. Yurtiçi başvurularda, Yabancı T.C. Kimlik Numarası (Bu numara en az 6 ay süreli İkamet izni sahibi olan tüm yabancılara verilmektedir.);
 5. Ev Hizmetlerinde Yabancı Çalıştıracak İşveren Başvuru Dilekçesi ;
 6. İşverene ait Nüfus Cüzdanı fotokopisi;
 7. İşverenin vukuatlı nüfus kayıt örneği ve işverene ait konutun bulunduğu İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden alınan yabancının çalışacağı adresi gösteren yerleşim yeri belgesi;
 8. Tarafımızca yapılacak başvurular için vekaletname.
Yurtdışından yapılacak başvurularda ikamet tezkeresi yerine Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliği tarafından verilen referans numarası istenmektedir. Yabancının uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerine başvuruda bulunması, başvurunun kabulü halinde Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliği tarafından kendisine verilen 16 haneli bir referans numarasını işverene bildirmesi gerekmektedir. Referans numarasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuruda bulunulabilmektedir.

Şirket Ortağı Yabancıların Çalışma İzni Alması


Şirket Ortağı Yabancıların Çalışma İzni Alması

Türkiye’ye doğrudan yabancı yatırım yapan gerçek ve tüzel kişiler hakkında 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu uygulanmaktadır. Yabancı Sermayeli şirket sahipleri ve ortakları 4875 Sayılı kanun kapsamına girmemektedir. Bu yabancılar hakkında 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ve 4817 sayılı uygulama yönetmeliği hüküm doğurmaktadır.
Çalışma İzni başvuruları şirket ortağının Türkiye’de ikamet etmesi durumunda yurtiçinden, diğer hallerde uyruğunda bulunduğu veya sürekli ikamet ettiği ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliği aracılığı ile yurtdışından yapılmaktadır. Yurtiçinden müracaatlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, yurtdışından yapılan başvurular ise Dış Temsilciliklere yapılmaktadır. Yurtiçinden başvuru yapacak olan yabancı uyruklu şirket ortağının Türkiye’de en az 6 ay süreli ikamet iznine sahip olması gerekmektedir.

Kimler Çalışma İzninden Muaftır?

Yabancı uyruklu şahıs aşağıdaki sıfatlardan birini taşıması durumunda, çalışma izni muafiyeti kapsamında değerlendirilecektir. Bu kişilerin Türkiye’de çalışma izni alması gerekmemektedir.
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu göre kurulan Anonim Şirketlerin Türkiye dışında bulunan yönetim kurulu üyesi;
 • Diğer şirketlerin yönetici konumunda olan ortakları.

Kimlerin Çalışma İzni Alması Gerekiyor?

 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulan Limited şirketlerin şirket ortağı olan müdürü;
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulan anonim şirketlerin şirket ortağı olan yönetim kurulu üyesi;
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa göre Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerin yönetici olan komandite ortağı olan yabancılar.
Türkiye’de çalışma izni alarak çalışabilirler.

Şirket Ortağı Yabancıların Çalışma İzni Alma Şartları Nelerdir?

 • Yabancının çalışma izni başvurusunda bulunacağı şirketin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL olması gerekmektedir. Sermayesi 100.000 TL’den az olan şirketlerin brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl yapılan ihracat tutarının 250.000 USD olması aranacaktır;
 • Çalışma izni başvurusunda bulunulan işyerinde en az 5 T.C. vatandaşı istihdam edilmesi zorunlu olup, yeni kurulan şirketlerde bu şart çalışma izninin son 6 ayı içinde istenecektir;
 • İzin isteyen şirket ortağı yabancının, şirket sermayesine en az %20 ortak olması ve sermaye payının 40.000 TL’den az olmaması gerekmektedir.

Çalışma İzni için Yabancı Ortaktan İstenen Belgeler

 1. Çalışma İzni Başvuru Dilekçesi;
 2. Belirli Süreli İş Sözleşmesi;
 3. Şirketin bulunduğu il Ticaret Odası’ndan alınmış faaliyet belgesi;
 4. Kuruluşun en son sermaye ve ortaklı yapısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi;
 5. Son yıla ait, vergi dairesi veya SMMM onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu;
 6. İşyeri personel dökümü;
 7. Pasaport sureti;
 8. En az 6 ay süreli İkamet tezkeresi;
 9. Türkçe tercümesi yeminli tercüman tarafından yapılmış diploma veya mezuniyet belgesinin noter tasdikli sureti;
 10. 1 adet fotoğraf.

İstisnai Çalışma İzni


İstisnai Çalışma İzni

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen işgücü politikasına uyulması suretiyle 6735 sayılı Uluslararası İşgücü kanununda belirtilen nitelikleri taşıyan yabancılara istisnai olarak çalışma izni verilebilmektedir. Söz konusu kanunun “Çalışma izninin istisnai olarak verilebileceği yabancılar” başlıklı 16.maddesinde düzenlenen yabancılar kanun koyucu tarafından sınırlı olarak sayılmış olup, aşağıdaki kişiler istisnai çalışma izni başvurusunda bulunabilirler.
 1. Eğitim seviyesi, tecrübesi, bilim ve teknolojiye katkısı itibariyle nitelikli işgücü sayılan yabancılar;
 2. Türkiye’ye yapacağı yatırım ve ihracat niteliği, sağlayacağı istihdam gücü ve bilim ve teknolojiye yapacağı katkı itibariyle nitelik yatırımcı olarak sayılan yabancılar;
 3. Türkiye’de yapılan bir projede belirli süreliğine çalışacak olan yabancılar;
 4. İlgili Bakanlıklar tarafından Türk Soylu olduğu bildirilen yabancılar;
 5. KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) vatandaşları;
 6. AB (Avrupa Birliği) üyesi ülke vatandaşları;
 7. C. vatandaşı ile evli olup evlilik birliği içinde yaşayan yabancılar;
 8. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda yer alan uluslararası koruma başvurusu olan, şartlı mülteci, vatansız, geçici koruması bulunan, insan ticareti mağduru yabancılar;
 9. Diplomatik dokunulmazlığı olmaksızın yabancı devletlerin veya uluslararası kuruluşların Türkiye temsilciklerinde çalışan yabancılar;
 10. Sınır ötesi hizmet sunucusu olan yabancılar;
 11. Alanında uluslararası başarısı olan ve Türkiye’ye sportif, sanatsal, bilimsel veya kültürel olarak gelecek olan yabancılar.

İstisnai Çalışma İzni Nedir?

İstisnai çalışma izni , çalışma izni türü olup diğer çalışma izin belgeleri gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir. İstisnai çalışma izni, başvurucusuna çalışma izni muafiyeti sağlamamaktadır.  Yabancının diğer çalışma izin türlerinde olduğu gibi çalışmaya başlamadan önce çalışma izni alması gerekmektedir.
İstisnai çalışma izni başvurularında, Bakanlık tarafından çalışma iznin değerlendirilmesi zamanı kriter uygulanmamaktadır.

İstisnai Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Yukarıda sayılan şartlardan birini taşıyan yabancıların çalışma izin başvuruları istisnai olarak yapılmaktadır. İstisnai olarak yapılan çalışma izin başvuruları, başvuru açısından her hangi bir farklılık göstermemekte olup, Bakanlık tarafından yapılan değerlendirme aşamasında kolaylık sağlamaktadır.
Çalışma izni başlıklı diğer yazılarımızda da belirttiğimiz üzere, çalışma izin başvuruları yurtiçinden ve yurtdışından olmak üzere iki farklı şekilde yapılabilmektedir. Usulüne uygun çalışma izin başvurusu yapılan yabancı uyruklunun aşağıdaki kişilerden biri olması durumunda değerlendirme aşamasında izin değerlendirme kriterleri uygulanmamaktadır.
 • Nitelikli işgücü olan değerlendirilen yabancılar;
 • Nitelikli yatırımcı olan değerlendirilen yabancılar;
 • Proje çalışanı yabancılar;
 • KKTC vatandaşları;
 • AB vatandaşları;
 • Uluslararası koruma başvurusu olan yabancılar;
 • Şartlı mülteciler;
 • Vatansızlar;
 • İnsan ticareti mağduru olanlar;
 • Uluslararası kuruluşların Türkiye temsilciliğinde çalışan yabancılar;
 • Uluslararası başarı sahibi yabancılar;
 • Sınır ötesi hizmet sunucusu yabancılar.
Yukarıdaki koşullardan bir veya bir kaçını sağlayıp da, istisnai çalışma izni başvurusunda bulunan yabancılara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen aşağıdaki kriterler uygulanmamaktadır.
 1. Çalışma izni başvurusunda bulunan işyerinin en az 5 T.C. vatandaşı çalıştırması gerekmektedir;
 2. Çalışma izni başvurusunda bulunan işyerinin en az 100.000 TL tutarında ödenmiş sermayesinin olması gerekmektedir. Ödenmiş sermayesi 100.000 TL’den az olan işyerlerinin en az 800.000 TL brüt satışının olması gerekmektedir;
 3. Çalışma izin başvurusunda bulunan yabancı uyruklu şirket ortaklarının ödenmiş sermayesinin en az 40.000 TL ve sermaye payının da en az %20’nin yabancıya ait olması gerekmektedir;
 4. Yabancı uyruklu kişinin üst düzey yönetici, pilot ve ön izin talepli mimar ve mühendis olması durumunda asgari ücretin 6,5 katı oranında, ön izin talebi olmayan mimar ve mühendis, şube veya birim müdürü olması durumunda asgari ücretin 4 katı oranında, öğretmen, psikolog, fizyoterapist ve uzmanlık gerektiren işlerde çalışacak olması durumunda asgari ücretin en az 3 katı oranında, ev hizmetlerinde çalışması durumunda en az asgari ücret tutarında, bu meslekler dışında herhangi bir meslekte çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı oranında aylık ücret ödenmesi gerekmektedir ;

İstisnai Çalışma İzni için Gerekli Belgeler

İstisnai çalışma izni başvurusunda istenen belgeler olağan başvuru yolunda istenen belgelerden farklı değildir. Yabancının çalışma izni başvurusunu yurtdışından yapması durumunda Türkiye Cumhuriyeti Dış temsilciliğinden alınan referans numarası talep edilmektedir. İşveren veya vekili bu referans numarası ile çalışma izni başvurusunda bulunabilmektedir. Yurtiçinden yapılacak başvurularda ise yabancının en az 6 ay süreli ikamet izni sahibi olması gerekmektedir.
Başvuru esnasında kullanılan evraklar aşağıdakilerden ibarettir;

Yabancı uyruklu kişiden istenen evraklar:

 • Yurtdışından yapılacak çalışma izin başvurularında, Türkiye Cumhuriyeti Dış temsilciliğinden alınan 16 haneli referans numarası;
 • Yurtiçinden yapılan başvurularda yabancının ikamet izninin fotokopisi;
 • Yabancının pasaport veya yerine geçerli kimlik belgesinin fotokopisi;
 • Diplomanın Türkçe tercümeli noter tasdikli nüshası (ev hizmetlerinde istenmemektedir);

İşverenden istenen evraklar:

 • Başvuru Dilekçesi (tarafımızca hazırlanmaktadır);
 • Başvuru Formu (tarafımızca hazırlanmaktadır);
 • Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (Şirket Başvurularında) ;
 • Son yıla ait vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu (Şirket Başvurularında);
 • Vekaletname (tarafımızca yapılan başvurularda talep edilmektedir).

Yabancı Doktor Çalışma İzni ve Şartları


Yabancı Doktor Çalışma İzni ve Şartları

Bütün meslek dallarında olduğu gibi yabancı uyruklu doktorların da Türkiye’de çalışa, faaliyet gösterebilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan çalışma izni alması gerekiyor. Doktorluk, eskiden Türk Vatandaşlarına hasredilen ve yabancıların çalışması yasak olan meslek dalları arasında yer almakta ise de, sonradan yapılan kanun değişikliği ile yabancı uyruklu doktorlar ve hemşireler çalışma izni alarak Türkiye’de çalışabilmekteler.
Yabancı doktor çalışma izni başvurularında Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığı’na başvuru yapılmadan önce Sağlık Bakanlığı’ndan ön izin belgesi alınması gerekmektedir. Türkiye üniversitelerinden mezun olmayan doktorlardan Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) denklik belgesi ve en az B derecesinde Türkçe Dil Sınav sonucu istenmektedir.

Yabancı Doktor Çalışması İçin Gerekli Koşullar

Yabancı Doktorlar Türkiye’de özel hastanelerde ve kliniklerde çalışabilmekteler. O halde yabancı doktor çalışma izni başvurusunda bulunmak için gerekli şartlar nelerdir?
Yukarıda da belirttiğimiz gibi yabancı uyruklu doktorların Sağlık Bakanlığı’ndan ön izin belgesi alması gerekmektedir. Ön izin başvurusunda istenilen belgeler Türkiye üniversitelerinden mezun olan hekimler ile yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan hekimler açısından farklılık göstermektedir.

Ön izin Başvuru Evrakları Nelerdir?

Türkiye Üniversitelerinden Mezun Olan Doktorlardan İstenilen Belgeler:
 1. Pasaportun Türkçe tercüme edilmiş fotokopisi;
 2. İkamet kartının fotokopisi;
 3. İkametgah (yerleşim yeri ) belgesi;
 4. Yabancının diplomasının fotokopisi;
 5. 2 adet vesikalık fotoğraf;
 6. Ön İzin Belgesini talep eden mesul müdür dilekçesi;
 7. Yabancı uyruklu doktor tarafından yazılan başvuru dilekçesi;
 8. Özel hastane veya tıp merkezi ile yabancı arasında imzalanan hizmet sözleşmesi.

Türkiye Üniversitelerinden Mezun Olmayan Yabancılardan İstenilen Belgeler:

 1. Pasaportun Türkçe tercüme edilmiş fotokopisi;
 2. İkamet kartının fotokopisi;
 3. İkametgah (yerleşim yeri ) belgesi;
 4. Yabancının diplomasının fotokopisi;
 5. 2 adet vesikalık fotoğraf;
 6. Ön İzin Belgesini talep eden mesul müdür dilekçesi;
 7. Yabancı uyruklu doktor tarafından yazılan başvuru dilekçesi;
 8. Özel hastane veya tıp merkezi ile yabancı arasında imzalanan hizmet sözleşmesi;
 9. Yüksek Öğretim Kurulu tarafından verilen denklik belgesi;
 10. Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından verilen Türkçe yeterlilik belgesi;
 11. Yabancı uyruklunun geldiği ülkenin Sağlık Bakanlığı veya dış temsilciklerinden alınan mesleği yapmaya engel hallerinin olmadığına ilişkin yazı.

Yabancı Doktor Çalışma Şartları

Kural olarak, sağlık sektöründe kimlerin çalışacağına Sağlık Bakanlığı karar vermektedir, ama yabancı uyruklu sağlık hizmetleri mensuplarına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından izin alınması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı’ndan talep edilen ön izin belgesi bir türlü görüş niteliğindedir. Ancak bu belgenin temin edilmemesi durumunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yabancı uyruklu hekimin mesleğini Türkiye’de icra edilmesine izin verilmemektedir. Türkiye’de yabancı doktor çalışma şartları hemşireler açısından da uygulanmaktadır. Yabancı hemşirelerin çalışma izni başvurusu doktorlarda olduğu gibi ön izin usulüne tabidir. Doktor ve hemşireler dışında diğer sağlık mensuplarının Türkiye’de çalışması yasaktır. Diş hekimliği, dişçilik, hastabakıcılığı gibi sağlık hizmetleri çalışanları kanunla türk vatandaşlarına hasredilen mesleklerde çalışamazlar. Ön izin başvurusunda bulunacak olan sağlık hizmeti görevlilerinin aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir:
 • Türkiye Üniversitelerinden mezun olmayan yabancı doktorlardan denklik belgesi talep edilmektedir. Tıp Fakültesi diplomasının denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, uzmanlık belgelerinin denkliği Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir;
 • Türkçe eğitim veren öğretim kurumlarından mezun olmayan yabancı hekimlerden Türkçe bildiğini gösterir belge talep edilmektedir. En az B düzeyindeki Dil Belgesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri’nden (TÖMER) alınabilir;
 • Türkiye’de ilk defa mesleğini icra edecek olan yabancı hekimden geldiği ülkede kanunen mesleğini icra etmekte engel halinin bulunmadığını gösterir belge istenmektedir. Ancak bu belge başvuru tarihinden önceki yıl içinde Türkiye’den mezun olan, son 5 yıldır kesintisiz Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklulardan ve ülkesindeki savaş, sıkıyönetim veya olağanüstü hal sebebi ile Türkiye’ye sığınanlardan istenmemektedir.

Yabancı Doktor Çalışma İzninde Gerekli Belgeler

Sağlık Bakanlığı’ndan ön izin belgesi alan yabancı doktor çalışma izni alabilmek aşağıdaki gerekli belgeleri temin etmelidir.
 1. Tıp Fakültesini yurtdışında bitiren hekimler açısından Yüksek Öğretim Kurulu tarafından verilen denklik belgesi;
 2. Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından yapılan Türkçe yeterlilik sınavında en az (B) derecesinde başarılı olmak (Bu belgenin başvuru tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde ilgili Bakanlığa sunulması gerekmektedir. Aksi takdirde çalışma belgesi iptal edilmektedir (Türkiye mezunlarından bu belge istenmez);
 3. Mesleğini Türkiye’de ilk defa icra edecek olanlardan, geldikleri ülkenin yetkili makamından alınan mesleğini yapmakta engel halinin bulunmadığına dair belge (Bu belge Türkiye’den üniversite mezuniyetinden sonra 1 yıl içinde başvuranlardan, başvuru tarihinde geri yönelik olarak 5 yıldan beri kesintisiz Türkiye’de ikamet edenlerden, ülkelerindeki olağanüstü hal, savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınanlardan istenmez) ;
 4. Özel hastane veya sağlık merkezi ile yabancı hekim arasında yapılan hizmet sözleşmesi.
Gerek Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ön izin belgesini, gerekse de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen çalışma izni belgesini bizim aracılığımızla alabilirsiniz. Başvuru sürecinde uzman kadromuzla yanınızda yer almaktayız.
Not: Çalışma izni belgesi aynı zamanda yabancının ikamet izni olarak geçmekte olup, tekrar ikamet izni başvurusunda bulunulması gerekmemektedir.

Yabancı Mühendis ve Mimar Çalışma İzni


Daha önceki yazılarımızda belirttiğimiz üzere, yabancıların çalışma izin ve usullerini 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu düzenlemektedir. Yabancı uyrukluların çalışma izni olmaksızın Türkiye’de faaliyet göstermelerinin idari ve cezai yaptırımları vardır.
Yabancı Mühendis ve Mimar Çalıştırma Şartları Nelerdir?
Söz konusu kanunun Yabancı Mühendis ve Mimarlar başlıklı 20. Maddesinde düzenlenen kanun metni gereğince, yabancı uyruklu mühendis ve mimarlar aşağıdaki şartları taşımaları durumunda çalışma izni alarak Türkiye’de çalışabilirler.
 • Türkiye’de Mühendislik ve Mimarlık eğitimi veren her hangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olmak;
 • Yurt dışından alınan mühendislik ve mimarlık diplomalarına Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denklik belgesi almak;
 • Yabancı mimar ve mühendisin proje bazlı ve geçici süreli ile çalışacak olmak.
Öte yandan, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yabancı Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Çalışma İznine Esas Değerlendirilmesi ve Geçici Üyelik Müracaatları Hakkında Yönetmelik yabancı mimar ve mühendislerle ilgili yapılacak iş ve işlemlerde uyulacak usuller gereğince, yabancı mimar ve mühendisler meslek odalarına üye olmak zorundadırlar.
Yönetmeliğin 5.maddesi uyarınca, yabancı mühendis ve mimarların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan izin almaları gerekmektedir.
Yabancı mühendis veya mimar istihdam etmek isteyen işverenlerin yabancıya asgari ücretin 4 katı olarak aylık ücret ödemeleri gerekmektedir. Aksi halde, Bakanlık tarafından çalışma izni başvuruları kabul edilmeyecektir.

Yabancı Mühendis Çalışma İzni Nasıl Alınır?

 • Çalışma izin başvurusu yurtiçinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, yurt dışından ise yabancının vatandaşı olduğu veya daimi ikamet ettiği ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliği’ne yapılmaktadır;
 • Başvurular işveren veya vekalet verdiği kişiler tarafından elektron ortamda yapılmaktadır;
 • Başvurunun yurtiçinden yapılması durumunda yabancı uyruklunun en az 6 ay süreli ikamet izni almış ve ikamet süresinin dolmamış olması gerekmektedir;
 • Başvurunun yurt dışından yapılması durumunda, yabancının dış temsilcilik tarafından kendisine verilen 16 haneli referans numarasını işverene bildirmesi gerekiyor. İşveren veya vekili referans numarasını elektron sisteme girmek zorundadır;
 • Çalışma izni talebinden bulunan işverenin en az 5 T.C vatandaşı istihdam etmesi gerekmektedir;
 • İşveren şirket sermayesinin en az 100.000 TL olması gerekmektedir. Sermayesi 100.000 TL altı olan şirketlerin brüt satışlarının 800.000 TL olması şartı aranmaktadır;
 • Çalışma izni başvurusu kabul gören yabancı mimar ve mühendislerin en geç 30 gün için SGK sigortalı girişinin yapılması gerekmektedir. 30 gün içinde SGK sigortalı girişi yapılmayan yabancıların çalışma izinleri iptal edilir.
 • Yabancı mimar ve mühendislerin sigorta girişleri en az iş sözleşmesinde gösterilen ücret üzerinden yapılmalıdır.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın belirlediği kriter doğrultusunda yabancı mimar ve mühendislere en az asgari ücretin 4 katı olmak üzere aylık ödenir.
 • Yabancı Öğretmen Çalışma İzni

  Yürürlükte olan 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu gereğince, çalışma muafiyeti dışında kalan yabancı uyruklular izin almak suretiyle çalışabilirler. Yabancı uyruklu öğretmenlerin çalışma esaslarını düzenleyen yönetmelik gereğince, Milli Eğitim Bakanlığı’na tabi olarak çalışacak yabancı uyruklu öğretmenlerin ön izin belgesi alması gerekmektedir. Ön izin belgesi alındıktan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na izin almak üzere başvuru yapılır.

  Yabancı Öğretmen Çalıştırma Şartları Nelerdir?

  • Milli Eğitim Bakanlığı’na tabi özel öğretim kurumlarında çalışacak olan yabancı uyruklu öğretmenlerden ön izin belgesi (MEB tarafından verilir);
  • Milli Eğitim Bakanlığı’na tabi olmayan özel öğretim kurumlarından “Kurum açma ve öğretime başlama izin belgesi” ile “Ruhsatname”;
  • Yabancı öğretmenin eğitimini yurt dışında alması durumunda Yüksek Öğretim Kurulun tarafından verilen denklik belgesi;
  • Yabancı uyruklu öğretmenlerin sözleşmesi 2 yıllık yapılır. Daha sonra birer yıl olmak üzere uzatılır;
  • Yabancı öğretmenin toplam görevlendirme süresi 5 yıldan fazla olamaz;
  • Bir işyerinde çalışacak yabancı öğretmen sayısı 400’ün üzerinde olamaz;

  Yabancı Öğretmen Çalışma İzni Nasıl Alınır?

  Yabancı öğretmenin çalışma izni başvurusu öğretmenin çalışacağı öğretim kurumunun Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olup olmadığına göre değişiklik göstermektedir. Şöyle ki, MEB’e bağlı olan özel öğretim kurumlarında çalışacak yabancı öğretmenlerin ön izin belgesi alması gerekmektedir. MEB’e tabi olmayan özel öğretim kurumlarının faaliyet gösterebilmeleri için izin belgelerini başvuru esnasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
  Öğretmenin Türkiye’de ikamet etmesi halinde başvuru Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, Türkiye dışında bulunması halinde ise Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliği aracılığı ile yapılmaktadır.
  Yabancı öğretmenin çalışma izni başvurusu işveren tarafından elektron ortamda yapılmaktadır.

  Başvuru Zamanı Yabancı Öğretmenden İstenen Belgeler:

  1. Başvuru dilekçesi;
  2. Yabancı öğretmen ÇSGB başvuru formu;
  3. Türkiye’den yapılacak başvurular için ikamet izin belgesinin fotokopisi(en az 6 ay süreli olması gerekmektedir);
  4. Pasaport veya yerine geçen seyahat belgesinin fotokopisi( Belgenin Latin alfabesi ile yazılı olmadığı durumlarda noter onaylı tercümesi)
  5. Diplomanın bir nüshası (Yurt dışı üniversitelerinden mezun olan yabancıların Yüksek Öğretim Kurulu’ndan denklik alması gerekmektedir. Ayrıca diplomanın noter tasdikli türkçe tercümesi);
  6. Ön izin belgesi( MEB’e bağlı öğretim kurumlarında çalışacak olanlardan talep edilmektedir);

  Başvuru Zamanı İşverenden İstenen Belgeler

  1. Türkiye Ticaret Gazetesi’de kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısının yer aldığı sayfa;
  2. Vergi dairesi veya SMMM onaylı bilanço , kar ve zarar tablosu;

  Suriye Vatandaşlarına Çalışma İzni


  SURİYE VATANDAŞLARINA ÇALIŞMA İZNİ

  Bildiğiniz üzere, Suriye’de iç savaşın başlaması ve yaşanan olaylar sebebi ile ülkemiz Suriye’den çok sayıda göç almıştır. Diğer yandan, 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’na göre, Türkiye’de iş hayatında yer almak isteyen yabancıların çalışma izni alması gerekmektedir.
  6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunun 23. Maddesinin 5.fıkrasnın b bendine istinaden, çalışma izni bulunmadan bir işverenin yanında çalışan yabancıya 2.400 Türk lirası, bağımsız faaliyet gösteren yabancıya 4.800 Türk lirası, yabancı çalıştıran işverene veya işveren adına yabancı çalıştıran işveren vekiline her bir yabancı için 6.000 Türk lirası tutarında idari para cezası uygulanmaktadır. Söz konusu kanun metninin (8) fıkrasına göre, Türkiye’de kaçak olarak çalıştığı tespit edilen yabancılar sınır dışı edilmek üzere İçişleri Bakanlığına bildirilir.
  Ülkemizde Suriye vatandaşlarına geçici koruma sağlanmıştır. Ancak geçici koruma yabancılara kendiliğinden çalışma izni vermemektedir. Geçici Koruma sağlanan yabancı çalışma izni veya çalışma muafiyeti olmadan çalışamamaktadır. Bu bağlamda, geçici koruma sağlanan Suriye vatandaşlarının çalışabilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bir takım kolaylıklar getirilmiştir.
  Geçici koruma sağlanan yabancı çalışma muafiyeti kapsamında sadece mevsimlik tarım veya hayvancılık işlerinde çalışabilir. Onun dışından herhangi bir işyerinde çalışamaz ve çalıştırılamaz.
 • Geçici koruma kapsamında olan Suriyelilerin aşağıdaki şartları sağlaması durumunda çalışma izni alınabilmektedir:
  1. Geçici Koruma Belgesinin, yabancı tanıtma belgesinin, Yabancı Kimlik Numarasının olması;
  2. En az 6 ay geçici koruma kapsamında Türkiye’de ikamet etmesi;
  3. Geçici Koruma kaydına göre ikamet hakkı verilen ilde çalışmak için başvuru yapılması;
  4. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuru öncesi ön izin alınması gereken mesleklerde çalışacak olan Suriye vatandaşının ön izin belgesini almış olması;
  5. Başka bir işverenin yanında çalışmaya izin veren çalışma izninin olmaması, ya da başvuru yapacak olan Suriye vatandaşının sonuçlanmayan bir başvurusunun olmaması;
  6. İşyerinde çalışacak olan Suriye vatandaşı sayısının, aynı işyerinde çalışan Türk vatandaşı sayısının yüzde onu geçmemesi;
 • Suriyeli İşçi Çalıştırma İzni Nasıl Alınır?

  Suriye uyruklu yabancılar bir işverene bağımlı veya bağımsız şekilde çalışabilirler. Kendisine bağımlı olarak yabancıyı çalıştırmak isteyen işverenin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çalışma izni başvurusunda bulunması gerekir. Bağımsız çalışacak olan yabancının çalışma izni başvurusu kendi adına yapılır.
  Çalışma izni başvurusunda Suriye uyruklu yabancıdan istenecek belgeler aşağıda yer almaktadır:
  1. Yabancının geçici koruma kapsamında olduğunu belirten geçici olarak verilen koruma kimlik belgesi ve(ya) yabancı tanıtma belgesi;
  2. Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilen yabancı uyruklu kimlik numarası (Türkiye’de 6 aydan fazla ikamet eden yabancı uyruklulara verilen, 99’la başlayan T.C. yabancı kimlik numarası) ;
  3. Son 6 ay içinde çekilmiş yabancı uyrukluya ait 1 adet vesikalık fotoğraf;
  4. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yazılı Çalışma İzni Başvuru Dilekçesi;
  5. Taraflarca imzalanmış belirli süreli iş sözleşmesi;

  Suriye Vatandaşı Çalışma Şartları

  Geçici koruma kapsamında çalışacak olan Suriye Vatandaşlarına istihdam kotası uygulanmaktadır. Ana kural, çalışacak Suriyeli yabancı uyruklu sayısının, söz konusu iş yerinde çalışan Türk uyruklu çalışan sayısının %10’nu geçmemesidir. Ancak, çalışan sayısı 10’dan az olan işyerlerinde, en fazla 1 Suriye uyruklu yabancıya çalışma izni verilmektedir. Diğer taraftan da hiç Türk uyruklu çalışanı bulunmayan yerlere de en fazla geçici koruma kapsamında 1 Suriye vatandaşı çalıştırmaya izin verilebilir.
  Geçici koruma sağlanan yabancı çalışma izni her başvuruda en fazla 1 seneliğine verilir.

  Suriye Vatandaşı İçin Çalışma Başvurusu

  Geçici Koruma Sağlanan Suriye Vatandaşı adına çalışma izni başvurusu, korumanın yabancıya verilmesinden ve bu amaçla ikametinden 6 ay sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılmaktadır. Şahsın bir işverene bağımlı çalışacağı durumlarda başvurusu işveren tarafından yapılmaktadır. Bağımsız çalışma iznine başvuru yapacak olan geçici koruma kapsamındaki yabancı şahıs kendi adına başvuruda bulunabilir.
 • Yabancı Sporcu ve Antrenörlerin Çalışma İzinleri

  Yabancı Sporcu ve Antrenörlerin Çalışma İzinleri

  Sporcu ve Antrenör Çalışma İzni Nasıl Alınır?

  Yabancıların çalışma izni ve çalışma muafiyetlerini düzenleyen 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 13 Ağustos 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yabancı uyrukluların çalışma izni ve muafiyetlerini düzenleyen 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’nun getirdiği bir yenilik, 4837 Sayılı Yabancıları Koruma Kanunu’nda düzenlenen yabancı sporcular ve antrenörler için düzenlenen çalışma muafiyetini kaldırmak oldu. Artık yeni ve yürürlükte olan kanun gereği, yabancı sporcuların, futbolcuların çalışma izni almaları gerekmektedir.

  Çalışma İzni Nedir?

  Çalışma izni, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen ve sahibine Türkiye’de yasal olarak çalışma ve ikamet hakkı veren bir belgedir.

  Çalışma Muafiyeti Nedir?

  Kural olarak, yabancılar ÇSGB tarafından düzenlenen çalışma izin belgesini almadan çalışamaz. Fakat kanunla bu duruma istisnalar getirilmiştir.
  4837 Sayılı Kanun çerçevesinde eskiden yabancı uyruklu sporcular da çalışma muafiyetinde yer almakta idi, çalışma izni almalarına gerek yoktu. Yeni düzenleme ile artık yabancı uyruklu sporcuların da çalışma izni almaları gerekmektedir.

  Yabancı Sporcular Kimlerdir?

  Türkiye’ye sportif amaçlı çalışmak için gelen yabancı uyruklu sporcular, antrenörler ile yardımcı antrenörler ve malzemeciler de bu kapsamda değerlendirilmektedir.

  Yabancı Sporcu ve Antrenörler Türkiye’ye Nasıl Gelir?

  Yabancı sporcular eskiden Türkiye’de faaliyet gösteren bir spor kulübü ile anlaşarak çalışma izni muafiyeti kapsamında direkt çalışabiliyorlardı. Yeni kanun yabancı uyruklu sporcuları çalışma muafiyeti kapsamından çıkarmış, fakat sporcuların faaliyet ve çalışma izinlerinin kapsamını ve niteliklerini düzenleyen bir yönetmelik henüz yayınlanmamıştır. Her halükarda sporcuların çalışma izni müracaatları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılacaktır. Diğer mesleklerde olduğu gibi yabancı uyruklu sporcular da, Türkiye’de bulunmaları ve en az 6 ay süreli geçerli ikamet iznine sahip olmaları durumunda yurtiçinden çalışma izni başvurusu yapılabilecektirler. Yabancının yurtdışında bulunması halinde ise Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcikleri aracılığıyla yurtdışı çalışma izni başvurusu yapılacaktır.