İKAMET İZNİ İNSANİ İKAMET İZNİ

İnsani sebeplerle gelen yabancılar

İnsani ikamet izni almak için şartlar

Genel Bilgi: Ülkesindeki iç savaştan kaçarak yasal yollardan Türkiye'ye giriş yapan yabancılar veya farklı sebeplerle Türkiye’ye kalması zorunlu olan hallerde bir yıla kadar (Kısa Süreli) ikamet tezkeresi verilebilir. İnsani ikamet izinleri aşağıdaki gerekçelerle verilebilmektedir.

  • Çocuğun yüksek yararı söz konusu olduğunda
  • Haklarında sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı alındığı hâlde, yabancıların Türkiye'den çıkışları yaptırılamadığında ya da Türkiye'den ayrılmaları makul veya mümkün görülmediğinde
  • Başvuru sahibinin ilk iltica ülkesi veya güvenli üçüncü ülkeye geri gönderilmesi işlemlerinin devamı süresince
  • Acil nedenlerden dolayı veya ülke menfaatlerinin korunması ile kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından Türkiye'ye girişine ve Türkiye'de kalmasına izin verilmesi gereken yabancılara
  • Olağanüstü durumlarda

Populer yayınlar