ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ

Her yıl milyonlarca yabancı öğrenci üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamlamak ve birçok imkândan faydalanıp ileride Türkiye’de oturmak ve iş dünyasına atılmak amacıyla Türkiye’de eğitim almak için başvuruda bulunmaktadır. Ancak bu eğitimleri süresince Türkiye’de kalabilmek, uygun bir öğrenci ikamet izninin alınması ile mümkün kılınabilmektedir. Bu öğrenci ikamet izni ile öğrenci, öğrenim süresi boyunca Türkiye’de kalabilecektir. 

Kimlere Öğrenci İkamet İzni Verilir?

Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimi görecek yabancılara öğrenci ikamet izni verilir. 
İlk ve orta derece eğitim görecek yabancılar, veli veya vasilerinin muvafakati ile bakım ve masraflarının karşılanması doğrultusunda öğrenci ikamet izni almaya hak kazanabilirler. 

Kaç Yıllık Öğrenci İkamet Süresi Tanınıyor?

Öğrenci ikamet süresi, öğrenim süresine göre değişkenlik göstermektedir. Normal şartlarda öğrencilere 1’er yıllık sürelerle öğrenci ikamet izni verilmektedir. Ancak, öğrencinin öğrenim süresi 1 yıldan kısa ise öğrenci ikamet süresi de bu öğrenim süresini aşamaz.

Öğrenciyim ve Evliyim, Eşime de İkamet İzni Alabilir miyim?

Öğrenci ikamet izni öğrencinin YALNIZCA eş ve çocuklarına destekçi sıfatıyla aile ikamet izni başvurularına bulunma hakkı tanır.
Not: Öğrenci ikamet izni öğrenim görecek kişinin annesi, babası veya diğer yakınlarına ikamet izni alma hakkı tanımaz!

ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ BAŞVURU BELGELERİ

 1. İkamet İzni Başvuru Formu [Yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır (Vize uzmanlarımız tarafından doldurulacaktır.)]
 2. Talep edilen ikamet izni süresinden 60 gün daha uzun süreli olmak üzere Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)
 3. 4 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır.)
 4. Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.) 
 5. Geçerli sağlık sigortası [Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır (Sağlık sigortası poliçesi, vize uzmanlarımız tarafından düzenlenecektir.)]
 6. Devlete ödenen harç ücreti ve kart ücretinin ödendiğine ilişkin dekont (Vize uzmanlarımız tarafından başvuran adına ödenmektedir.) (Harç ve kart ücreti, yabancının uyruğuna göre değişiklik göstermektedir.)
 7. Türkiye’de ikamet edeceği adrese ait noter onaylı kira kontratı veya evin kendine ait olması halinde evin tapu senedinin noter onaylı fotokopisi
 8. Öğrenci Belgesi (e-imzalı veya ıslak imzalı olmalı, aktif olarak öğrencilik haklarından faydalanacağını gösterir nitelikte olmalıdır)
 9. Kalış nedenine bağlı olarak başkaca belgeler de sunulmaktadır. Bunlar;
  a. MEB’e bağlı olsun olmasın ilkokul, ortaokul, lise (askeri lise de dahil) ve harp okulları için ayrıca Türkiye dış temsilciliklerinden alınan kalış amacına uygun vize
  b. TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi) alanlar için TUS kapsamında olduğuna dair belge
  c. DUS (Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi) alanlar için DUS kapsamında olduğuna dair belge
  d. Üniversite tarafından Türkçe kursuna yönlendirilenler için kursun süresinin belirtildiği Türkçe dil kursu vermeye yetkili kurum veya kuruluştan alınacak eğitim görüldüğüne dair kaşeli/mühürlü ve e-imzalı/imzalı belge
  e. Erasmus Programı kapsamında öğrenci olarak gelenler için değişim programı kapsamında olduğunu gösterir e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge
  f. Diğer uluslararası değişim programları kapsamında öğrenci olarak gelenler için değişim programı kapsamında olunduğunu gösterir e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge

Öğrenci İkamet İzni Almanın Şartları Nelerdir?

 1. Başvuru belgelerinin tam, eksiksiz ve doğru olması
 2. Türkiye’ye girişi yasaklı olmaması
 3. Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermek

Öğrenci İkamet İznim Neden Reddedildi?

Bazı hallerde öğrenci ikamet izni talepleri reddedilir, verilmişse iptal edilir veya süresi uzatılmayabilir. Bunların sebebi aşağıdakilerden herhangi biri olabilir. Bunlardan dolayı mağdur olmamanız için bizi arayabilir, danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.
 • Belgeler tam ve eksiksiz olmayabilir.
 • Öğrencinin öğrenimini sürdüremeyeceği konusunda bazı şüphe ve kanıtlar ortaya çıkabilir.
 • Öğrenci ikamet izninin öğrenim amacı dışında kullanıldığı tespit edilebilir.
 • Öğrencinin Türkiye’ye giriş yasağı veya sınır dışı etme kararı olabilir. 

Türkiye’de Yabancı Öğrenciyim, Çalışabilir miyim?

Türkiye’de okuyan ön lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri çalışma izni alarak çalışabilirler. 
Not: Ön lisans ve lisans öğrencileri 1. yıldan sonra çalışma izni başvurusunda bulunabilirler.