Tahdit kodu 


KODU   SÜRE                                                      AÇIKLAMA
V 8410 GÜN İÇİNDE İKAMET İZNİ ALMAK ŞARTI İLE GİRİŞ YAPANLAR
V 69İKAMET İZNİ İPTAL EDİLENLER
V 71ADRESTE BULUNAMAYANLAR
V 77AHISKA TÜRKÜ OLMADIĞI HALDE MÜRACAAT EDENLER
O 1005 YILGİRİŞİ BAKANLIK İZNİNE TABİ
G 78SÜRESİZBULAŞICI HASTALIK TAŞIYAN YABANCILAR
Ç 1132 YILYASADIŞI GİRİŞ-ÇIKIŞ YAPANLAR
Ç 1141 YILHAKLARINDA ADLİ İŞLEMLER YAPILANLAR
Ç 1151 YILCEZA EVİNDEN TAHLİYE OLAN YABANCILAR
Ç 1161 YILGENEL AHLAK – KAMU SAĞLIĞINI TEHDİT EDENLER
Ç 1171 YILPARASIZ KAÇAK ÇALIŞANLAR
Ç 1185 YILİKAMET İZNİ GEÇERSİZ KILINANLAR
Ç 1195 YILKAÇAK ÇALIŞMAKTAN VERİLEN PARA CEZASINI ÖDEMEYENLER
Ç 1205 YILVİZE İHLALİ – İKAMET İHLALİNDEN KAYNAKLANAN PARA CEZASINI ÖDEMEDEN ÇIKANLAR
Ç 1355682 SKM İDARİ PARA CEZASI
Ç 136SINIRDIŞI SEYAHAT MASRAFLARI
Ç 137TERKE DAVET EDİLEN YABANCILAR
Ç 138İNAD YOLCU
N 99

Ç105
SÜRESİZGİRİŞİ İNTİZANLI VİZEYE TABİ

Türkiye’de ikamet izinsiz yaşadığı veya çalışma izinsiz çalıştığı tespit edilen yabancılara

Her yıl ülkemize farklı amaçlarla yabancı vatandaşlar seyahat etmektedir. Yabancı vatandaşlar, ülkeye girerken gerekli özeni göstermekte ancak daha sonrasında ise kanunlara uymak için gerekli özeni göstermediklerinden dolayı sınır dışı edilmektedirler. Sınır dışı edilirken sınır dışı edilme nedenlerine bağlı olarak sicillerine tahdit kodu işlenebilmekte ve bu kod sebebiyle 5 aydan ile 5 yıla kadar olabilecek bir sürede bazı durumlarda ise süresiz bir şekilde tekrardan Türkiye Cumhuriyeti’ne girişleri engellenmektedir.

Tahdit Kodu Nedir? ve Neden Konulur?

Tahdit kodlarının konuluş sebepleri birbirinden farklılık göstermektedir. Yapılan eylemin önemine bağlı olarak da tahdit süresi değişiklik göstermektedir. Genel olarak tahdit kodu konulmasının nedenleri şunlardır;
 • V-69 (İkamet izni iptal edilenler)
 • V-71 (Adreste bulunamayanlar)
 • V-70 (Sahte evlilik)
 • V-77 (Ahıska Türkü olmadığı halde başvuruda bulunanlar)
 • V-84 (10 gün içinde ikamet izni alma koşuluna bağlı olarak giriş yapanlar)
 • G-78 (Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılar)
 • G-87 (Genel güvenlik açısından tehlike arz edilen kişiler)
 • Ç-113(Yasadışı giriş-çıkış yapanlar)
 • Ç-114 (Haklarında adli işlem yapılan yabancılar)
 • Ç-115 (Ceza evinden tahliye olan yabancılar)
 • Ç-116 (Genel ahlak ve kamu sağlığını tehlikeye atan yabancılar)
 • Ç-117 (Kaçak çalışanlar)
 • Ç-118 (İkamet izni iptal edilenler)
 • Ç-119 (Kaçak çalışanların para cezasını ödememesi)
 • Ç-120 (Vize veya ikamet ihlalinden kaynaklanan para cezasının ödenmemesi)
 • Ç-135 (Yabancılar ve uluslararası koruma kanuna aykırı davrananlar) 
 • Ç-136 (Seyahat masraflarını ödemeyenler)
 • Ç-137 (Terke davet edilen yabancılar)
 • Ç-138 (İnat yolcu)
 • K (Kaçakçılıktan arananlar)
Şimdi bunları tek tek görelim.

V-69 (İkamet izni iptal edilenler)

Türkiye’de ikamet izni alıp da daha sonra ikamet kurallarına uyulmadığı takdirde örneğin; ikamet için gerekli evrakların sahte olması gibi durumlarda V-69 tahdit kodu konulur ve kişiye 5 yıl boyunca ikamet izni verilmez.

V-71 (Adreste bulunamayanlar)

Resmi makamlara bildirilen adreste bulunamayanlar hakkında V-71 tahdit kodu konulur.

V-70 (Sahte evlilik)

Türkiye’de ikamet izni alabilmek için sahte evlilik yapan yabancıların tespit edilmesi halinde haklarında V-70 tahdit kodu konularak 5 yıl kadar Türkiye’ye giriş yapmaları engellenir.

V-77 (Ahıska Türkü olmadığı halde başvuruda bulunanlar)

Ahıska Türkü olduğunu belirterek başvuru yapan kişilerin gerekli araştırmalar sonucunda Ahıska Türkü olmadığının anlaşılması halinde V-77 tahdit kodu konularak bir daha Ahıska Türkü başvurusu yapamaması amacıyla konulur.

V-84 (10 gün içinde ikamet izni alma koşuluna bağlı olarak giriş yapanlar)

10 gün içinde ikamet izni almak koşuluyla giriş yapan yabancı vatandaşların 10 gün içerisinde ikamet izni almak için yabancı şubelere başvurmamaları halinde süreli giriş yasağı konulur.

G-78 (Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılar)

Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılar hakkında G-78 tahdit kodu konularak süresiz olarak Türkiye’ye girişleri engellenir. Ancak hatalı teşhis yapılmışsa veya daha sonra yabancı tedavi olup sağlığına kavuşmuşsa yapılacak başvuru neticesinde Türkiye’ye giriş yasağı kalkar. Bunun için hukuki sürece hakim ve yabancılar hukuku konusunda uzman bir avukatla çalışmakta fayda vardır.

G-87 (Genel güvenlik açısından tehlike arz edilen kişiler)

Yabancı kişiler hakkında bazı kaynaklara dayanılarak G-87 tahdit kodu konulabilmekte ve bu kişiler sınır dışı edilmektedirler. G-87 kodu konulan bazı kişilerin sınır dışı edilmesiyle kendi ülkelerinde hayatları risk altında olmaktadır. Daha önce Anayasa Mahkemesi önüne gelen bir dava da hakkında G-87 tahdit kodu konulan kişinin sınır dışı edilmesi halinde hayatının risk altına gireceği ve kişinin genel güvenlik açısından kesin bir tehlike arz etmemesi nedenleri gerekçe gösterilerek bu işlem iptal edilmiş ve kişi sınır dışı edilmemiştir. Burada önemli olan zamanında davayı açabilmek ve bu konularda yetkin ve donanımlı bir avukatla çalışmaktır.


      Ç105 tahdit kodu; Türkiye’de ikamet izinsiz yaşadığı veya çalışma izinsiz çalıştığı tespit edilen yabancılar
 Türkiye’de ikamet izinsiz yaşadığı veya çalışma izinsiz çalıştığı tespit edilen yabancılara süreli olarak konulan Türkiye’ye giriş yasağına denir. Türkiye’de vize muafiyeti süresini yani 180 günde 90 gün uygulamasını ” 2 yıl ile 5 yıl arası vize ihlal ” eden yabancılara 5 yıl men yani giriş yasağı konulmaktadır.
Ç-105 Tahdit kodu Nasıl Kaldırılır?


Ç105; özel vize dediğimiz vize türlerinden biri alındıktan sonra, deport kaldırılır. Sonrasında yabancı uyruklu ülke vatandaşları Türkiye’de giriş yapabilir.

Ç-113 (Yasadışı giriş-çıkış yapanlar)

Türkiye’ye yasadışı giriş yapan yabancılar hakkında Ç-113 tahdit kodu konularak 2 yıl boyunca Türkiye’ye girişleri engellenir ve ayrıca idari para cezası kesilir. İdari para cezası ödenirse Türkiye’ye sadece 2 yıl boyunca giriş yapamazsınız ancak idari para cezasını ödememeniz halinde 2 yıla ek olarak 5 yıl daha Türkiye’ye girişiniz engellenir.
İdari para cezası da bir idari işlem olduğu için yargı yolu açıktır. Doğru zamanda doğru mahkemede dava açılması gerekir.

Ç-114 (Haklarında adli işlem yapılan yabancılar)

Türkiye’deyken herhangi adli bir işleme konu olmanız halinde suçlu olup olmamanıza bakılmaksızın hakkınızda 1 yıl boyunca Türkiye’ye giriş yasağı uygulanacaktır.

Ç-115 (Ceza evinden tahliye olan yabancılar)

Suç işleyip de Türkiye’de hapis cezasını tamamlayanlar hakkında 1 yıl süreyle Türkiye’ye girişleri yasağı konulur.

Ç-116 (Genel ahlak ve kamu sağlığını tehlikeye atan yabancılar)

Genel ahlaka aykırı davranan veya kamu sağlığını tehlikeye atan yabancıların Türkiye’ye tekrardan girişleri 1 boyunca engellenir.

Ç-117 (Kaçak çalışanlar)

Türkiye’de kaçak çalışan yabancılar hakkında Ç-117 tahdit kodu konularak 1 yıl süreyle Türkiye’ye tekrardan girişleri engellenir. Ayrıca idari para cezası uygulanır.

Ç-118 (İkamet izni iptal edilenler)

Türkiye’de ikamet izni alan yabancıların, ikamet iznini başka amaçlarla kullandıkları tespit edildiğinde haklarında Ç-118 tahdit kodu uygulanarak Türkiye’ye 5 yıl boyunca girişleri engellenir.

Ç-119 (Kaçak çalışanların para cezasını ödememesi)

Türkiye’de kaçak çalışan yabancılara, verilen idari para cezasının Türkiye’den çıkış yaparken ödenmemesi halinde Ç-119 tahdit kodu işlenerek 5 yıl boyunca Türkiye’ye girişleri engellenir.

Ç-120 (Vize veya ikamet ihlalinden kaynaklanan para cezasının ödenmemesi)

Vize veya ikamet ihlali yapan yabancılar hakkında uygulanan idari para cezasının Türkiye’den çıkış yaparken ödenmemesi halinde kişi hakkında Ç-120 tahdit kodu işlenerek 5 yıl süreyle tekrardan Türkiye’ye giriş yapması engellenir.
Vize ihlalinin geniş bir konu olması nedeni ile bu konuda ayrı bir yazı yazdık. Bu yazıya şuradan ulabilirsiniz. Vize ihlali.

Ç-135 (Yabancılar ve uluslararası koruma kanuna aykırı davrananlar)

Yabancılar ve uluslararası koruma kanuna aykırı davranan yabancılara idari para cezası uygulanır. Bu para cezasının ödenmemesi halinde haklarında Ç-135 tahdit kodu konularak 5 yıl süreyle Türkiye’ye giriş yapmaları engellenir.

Ç-136 (Seyahat masraflarını ödemeyenler)

Yabancıların sınır dışı edilirken seyahat masraflarını kendileri tarafından karşılanamaması halinde Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanır ve Ç-136 tahdit kodu işlenerek tekrar giriş yapabilmesi için bu masrafların ödenmesi istenir.

Ç-137 (Terke davet edilen yabancılar)

Göç idaresi tarafından belirli süreler içerisinde Türkiye’yi terke davet edilen yabancıların bu sürelerde Türkiye’yi davet etmemesi halinde haklarında Ç-137 tahdit kodu işlenerek Türkiye’ye 5 yıl boyunca girişleri engellenir.

Ç-138 (İnat yolcu)

Türkiye’ye giriş yapması yasak olan yabancıların, ülkeye giriş yaparken bu durumlarının fark edilmesi halinde haklarında Ç-138 tahdit kodu işlenerek 5 yıla kadar Türkiye’ye girişleri engellenebilir.

K (Kaçakçılıktan arananlar)

K kodu genelde kaçakçılık suçlarına bulaşan ve araması çıkan yabancılar için konulur. Bu kod giriş yasağı vermeyebilir. Hatta ve hatta yurtdışına çıkışı engelleme amacı ile de konabilir.

Yabancı Tahdit Kodları Nasıl Kaldırılabilir?

Yukarıda yabancı kişiler hakkında farklı sebeplerden dolayı farklı tahdit kodları konulduğunu ve buna bağlı olarak Türkiye’ye tekrardan giriş yapabilme sürelerinin değişiklik gösterdiğini açıkladık. Tahdit kodunun kaldırılabilmesi için tek bir yol vardır bu da idare mahkemesinde dava açmaktır.

Tahdit Kodunun Kaldırılması için İdari Dava

Haklarında sınır dışı kararı alınan ve tahdit kodu işlenen kişiler zamanında açacakları dava ile bu kararın iptal edilmesini sağlayabilirler. Ancak burada önemli olan davayı doğru zamanda açabilmek ve yabancılar hukuku konusunda yetkin ve tecrübeli bir avukat ile çalışmaktır. Bazı firmalar yabancı danışmanlık firması adı altında hukuk hizmeti vermeye çalışmaktadır. Ancak davalarda temsil hizmeti ancak avukatlarca verilebilecek bir hizmettir. Esasen bu şirketler buradan bilgi vermek yerine kendilerine telefon edilmesini sağlayarak iş alma amacı içerisindedir.

Tahdit Kodunun Kaldırılması için Açılacak Dava Ne Kadar Sürer?

Tahdit koduna karşı açılacak olan dava yaklaşık 1 sene civarında sürebilmektedir. Ancak dava ile birlikte yürütmenin durdurulması da talep edildiğinden hakim yürütmenin durdurması kararı verir ise kişi Türkiye’ye giriş yapabilecektir.  Yürütmenin durdurulması kararı genelde 20-30 gün içerisinde alınmaktadır.
Eğer hakkında deport kararı verilmiş olan yabancı varsa ve bu kişide hem de tahdit kodu konulmuş ise ve bu yabancı halen Türkiye’de ise; Bu yabancıya karşı bir an önce hem deport kararının iptali hem de kodun kaldırılması davasını açmak en mantıklı yoldur.
Deport kararına karşı iptal davası açıldığı takdirde kişinin sınır dışı edilebilmesi için iptal davasının sonucu beklenir. Yani yabancı sınırdışı edilmez. Tahdit kodu da yurda girişi engellediğinden iki karar da bir bakıma davalar ile engellenir.
Ancak bazı yabancı kişilerin dava açmalarına rağmen dahi sınır dışı edilmeleri mümkündür. Örneğin;
 • Terör örgütleriyle ilişkili olanlar,
 • Kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı bakımından tehdit oluşturanlar,
 • Uluslararası kurum ve kuruluşlarca terör örgütleriyle bağlantılı oldukları değerlendirilenler,
bakımından sınır dışı işlemlerinin başlatılması için mahkeme kararı beklenmez.
Deport kaldırma konusunda detaylı bilgiye deport nasıl kaldırılır isimli yazımızdan ulaşabilirsiniz.
Sonuç olarak, tahdit kodlarının ve deport kararlarının iptal edilmesi mümkündür. Herhangi bir hak kaybına uğramamak ve başarılı bir sonuç almak için alanında uzman DANIŞMAN VEYA AVUKATLA çalışmanızı tavsiye ederiz.
ALINTIDIR