Türkiye Turistik Vize

Türkiye Turistik Vize

Türkiye oturum izni Türkiye ikamet izni

Vize, en basit tabiri ile bir devletin resmi makamlarınca ülkesine seyahat edecek

yabancılara verdiği ve pasaportlarına işlediği izin belgesidir.

Devletler ulusal egemenlik yetkilerini kullanarak ülkelerine seyahat edecek

yabancıları uyruklularına göre farklı vize rejimlerine tabi tutmuştur.

Her yıl ülkemize tatil yapmak amacı ile çok sayıda turist gelmektedir.

Bunların bir kısmını Türkiye’nin muafiyet uyguladığı ülke vatandaşları,

bir kısmını da vize rejimi uyguladığı ülke vatandaşları oluşturmaktadır.

Türkiye’nin uyguladığı vize rejimi karşılıklılık ilkesi gereğince,

ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir.

 Türkiye’nin vize uyguladığı ülke vatandaşlarının ülkemize gelmeden önce vize

almaları gerekmektedir. Türkiye’ye tatil, seyahat ve

turizm amacı ile gelen yabancıların

Türkiye Turistik Vize Başvurusunda bulunması gerekmektedir.

Türkiye Turistik Vizesi Nasıl Alınır?

Turistik Vize başvuruları, kural olarak, yabancının daimi ikamet ettiği ülkenin

Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliğinden alınmaktadır.

Ancak bazı ülke vatandaşları dış temsilciliğe fiilen gitmeden turistik vize

başvurularını elektron ortamda yapabilmektedirler.

Vize başvurusunda bulunan yabancıdan gelir durumunu gösterir belge,

geri dönüşü destekleyen belge, otel rezervasyonu ve

davetiye talep edilmektedir.

Buradaki amaç, kişinin ziyaretinin amacına uygun olup olmadığını kontrolünün

sağlanmasıdır.

Türkiye’ye vize başvurusunda bulunan yabancıların vize bitim süresinden sonra

en az 60 gün geçerli pasaport veya pasaport yerine geçerli belgeye

sahip olması istenmektedir.

 Türkiye’ye gelmek için, yabancının davet mektubu ile turist vize başvurusunda

bulunduğu durumlarda, davet mektubunda davette bulunan

Türk vatandaşının kimlik numarasının, ikamet adresinin, iletişim numarasının,

yabancının kalacağı sürenin ve

hangi amaçla geldiğinin belirtilmesi gerekmektedir.

Vize başvurusunda bulunan yabancının davet eden Türk vatandaşı ile akrabalık

ilişkisinin bulunduğu durumlarda, bunun davet mektubunda

belirtilmesi istenmektedir.

Ayrıca, davet edenin yabancının bütün barınma masraflarını üstleneceğini belirttiği

durumlarda,

başvuru sahibinin yeterli maddi düzene sahip olması aranmaz.

Bu durumda, davet eden kişinin gelir durumunu gösterir belge istenmektedir.

Yabancıya davet mektubu yollayan her zaman gerçek kişiler (şahıslar) olmayabilir,

bazen tüzel kişiler de davet mektubu yollamaktadır. Şirketlerin,

kurumların davet mektubu yolladığı durumlarda, vergi levhası talep edilmektedir.

Ayrıca,

davetiye gönderilen yabancının iaşe ve ibatesinin bu kurum tarafından

karşılanacağının beyan edilmesi istenmektedir.

Bu durumda yabancıdan yeterli maddi düzene sahip olduğuna dair belge

istenmemektedir. Söz konusu belge davet eden

kurum tarafından verilmektedir.

Turistik vize başvurusunda, yabancıdan geri dönüşü destekleyen belge

istenmektedir. Konsolosluğun bu belgeyi istemekteki

amacı kişinin geri dönüşüne ilişkin emare oluşturmaktır.

Özellikle, ekonomisi gelişmeyen ve yüksek oranda işsizlik sorunu olan ülkelerin

vatandaşları

gayri resmi olarak çalışmak amacı ile

Türkiye’ye turistik vize alarak gelmekteler.

  Resmi makamlar yasalara aykırı göçün önünü almak için geri dönüşü destekleyen

belge istemektedir. Yabancının ülkesinde malvarlığı

veya daimi işi bulunduğuna

dair belgeler destekleyici belge olarak kabul edilmektedir. Örneğin, kişinin maaş

bordrosu, ,

iş yeri faaliyet belgesi, öğrenci belgesi, banka hesap dökümü,

taşınmaz emlak tapusu destekleyici belge olarak sayılmaktadır.


Türkiye Turistik Vize İçin Gerekli Evraklar

Türkiye Dış Temsilciliği aracılığı ile turistik vize başvurusunda bulunan yabancıların randevu gününde bütün belgeleri hazır ederek randevuya bizzat gelmeleri istenmektedir. Elektron vize başvurularında ise, online başvuru formu doldurulacak, talep edilen belgeler taranarak sisteme yüklenecektir. Türkiye’nin turistik vize başvurularında istediği belgeler ülkeden ülkeye göre farklılık göstermekle birlikte, kural olarak, aşağıdaki belgeler istenmektedir.

Pasaport veya yerine geçerli belge; Biyometrik Fotoğraf; Gelir durumunu veya davet eden kişinin gelir durumunu gösteren belge; Uçak rezervasyonu; Otel rezervasyonu veya davetiye; Geri dönüşünü destekleyen belge tapu, işyeri izin, maaş bordrosu banka hesabı ve seyahat sigortası gibi.