MOBDEKOM DANIŞMANLIK
OTURMA İZNİ İKAMET İZNİ whatsapp imo TEL:05551571157 08502550157

Türkiye de bölümünde uzman lider olan mobdekom danışmalık 11. yılını kutluyor hatasız işlemleri ile oturum izinlerinde hiç iptal vermeyen tek firma olma liderliğini sürdürüyor.
Oturma izni geldiğiniz vize türü olarak birçok oturum izni düzenlene bilmektedir süreli ve süresiz olarak
ÇALIŞMA İZNİ
Türkiyeye gelen yabancı vatandaşların daha uzun süreli kalabilmeleri için ikamet izni oturum izni almaları gerekmektedir. türkiyede çalışmak için ise çalışma izni almaları gerekmektedir.
Çalışma izni süreli süresiz ve çeşitli çalışma iznleri almak mümkündürTürk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanılması

Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanılması

İstisnai olarak Türk Vatandaşlığının kazanılması 5901 Sayılı Vatandaşlık Kanunu’nun 12.maddesinde yer almaktadır. Söz konusu kanun maddesinde, yabancının milli güvenlik ve kamu düzenine engel bir durumunun olmaması şartıyla İç İşleri Bakanlığı’nın teklifi, Bakanlar Kurulu’nun kararı ile Türk Vatandaşı olabileceği düzenlenmiştir.

Kimler Kazanabilir?

 • Türkiye’de bilimsel, teknolojik, kültürel, sanatsal, ekonomik, sosyal alanlarda hizmet geçenler ya da geçeceği izlenim oluşanlar veya sanayi tesisleri getirenler ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler;
 • Ülkemizin menfaati veya herhangi bir sebepten vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler;
 • İskan Kanuna gereğince, göçmenler.

İstisnai Olarak Türk Vatandaşlığının Kazanılması İçin Yapılacak İşlemler

İstisnai olarak Türk Vatandaşlığını istisnai olarak kazanmak isteyenin yabancının başvurusu ile ilgili Bakanlık’tan yazılı talimat geldikten sonra dosyası hazırlanır. Dosyanın içinde aşağıdaki evrakların yer alması zaruridir:
 1. İstisnai yoldan Türk Vatandaşlığına başvuruyu belirten dilekçe;
 2. Kişinin uyruğunda olduğu ülkeye ait kimlik belgesinin noter onaylı Türkçe çevirisi (Pasaport veya benzeri belge);
 3. Doğum belgesinin noter onaylı Türkçe çevirisi;
 4. Medeni durumu gösterir usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe çevirisi;
 • Evli olması durumunda, evlilik belgesi;
 • Boşanmış ise boşanma belgesi;
 • Dul ise eşinin ölüm belgesi.
 1. Eş ve çocukları gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneği veya yerine geçerli benzer onaylı belgenin noter tasdikli Türkçe çevirisi;
 2. Başvurucunun 1. Ve 2. derece yakınlarına ait nüfus kayıt örneği (müracaat makamı tarafından alınacaktır);
 3. Maliye Veznesine yatırılan hizmet bedelinin makbuzu.
İstisnai vatandaşlık başvurularında, prosedür aşağıdaki şekilde işlemektedir.
 • İç İşleri Bakanlığı tarafından istisnai yoldan Türk Vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarla ilgili müracaat makamına yazılı talimat gönderilir;
 • Müracaat makamı gerekli belgeleri toplayarak vatandaşlık dosyası oluşturur;
 • Emniyet Müdürlüğü’ne yazı yazılarak başvurucunun kamu güvenliği ve kamu düzeni açısından tehdit oluşturacak bir halinin bulunup bulunmadığının hususunda Güvenlik Soruşturması talebinde bulunulur;
 • Bu işlemlerin olumlu sonuçlanması sonucu, başvuru makamları tarafından kontroller yapılarak karar alınmak üzere Bakanlar Kurulu’na gönderilir;
 • Bakanlar Kurulu’nun olumlu kararı kişi Türk vatandaşlığını kazanır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder