Turkuaz Kart


Kimler Turkuaz Kart Sahibi Olabilir?

 • Yüksek nitelikli iş gücü olabilecek eğitim, ücret, deneyim ve mesleki bilgi, bilim ve teknolojiye katkı gibi niteliklere sahip olan kişiler,
 • Yüksek nitelikli yatırımcı olabilecek yatırım ve ihracat düzeyi ile istihdam büyüklüğüne sahip olan ve teknolojik ve bilimsel gelişmeye katkı sağlayabilen kişiler,
 • Bilim, teknoloji ve sanayi gibi alanlarda uluslararası başarılara sahip olan ve ülke menfaatleri için yararlı olacağı kabul edilen bilim insanı ya da araştırmacılar,
 • Kültürel, sanat ya da sportif faaliyetler açısından uluslararası düzeyde başarılı olan kişiler,
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin tanınırlığı ve milli menfaatleri ile ilgili konularda Türk kültürünün yararına olacak şekilde uluslararası alanda faaliyetlerde bulunan kişiler Turkuaz Kart sahibi olabilirler.

Turkuaz Kart Başvurusu

Yukarıdaki nitelikleri taşıyan ve çalışma izni Turkuaz Kart başvurusu yapmak isteyen yabancılar Türkiye içinde doğrudan başvuru sistemi üzerinden, yurt dışında ise başvuracak kişinin vatandaşı olduğu ya da yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türk dış temsilcilikleri aracılığı ile yapılabilmektedir.
Başvuru işlemleri Göçmen Büro danışmanları tarafından gerçekleştirilmektedir. Çağrı merkezimiz ya da e-posta adresimiz yolu ile danışmanlarımıza ulaşabilir ve Turkuaz kart başvurusu işlemlerinizi en hızlı şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
Turkuaz Kart ilk olarak 3 yıllık geçiş süresi belirlenerek verilmektedir. Bu 3 yıllık geçiş süresi içinde kart sahibi Türkiye dışında bakanlıkça belirlenen süreden daha fazla bir süre kalmaz ve kart iptal edilmezse, geçiş süresi kaydı kart sahibinin başvurusu ile kaldırılır ve süresiz kart verilir. Geçiş süresinin dolmasına 180 gün kala ya da her durumda geçiş süresi dolmadan önce yapılabilir. Bu süre dolduktan sonra geçiş süresinin kaldırılması ve süresiz kart asahip olmak için yapılan başvuru reddedilir ve Turkuaz Kart geçersiz hale gelir.
Kart sahibi olmaya hak kazanan yabancı kişilerin eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına kart sahibinin yakını olduğunu gösteren ve oturum izni yerine geçen bir belge verilir.
Kartın sahipleri süresiz çalışma iznine sahip yabancıların Türkiye’de sahip olduğu tüm haklarda yararlanabilirler.

Turkuaz Kart alabilecek nitelikli yabancılar şunlardır:
 • Akademik olarak uluslararası alanda kabul görmüş çalışmaları bulunanlar
 • Teknoloji, bilim ya da sanayide Türkiye için stratejik olabilecek bir alanda öne çıkmış olanlar
 • İstihdam, ihracat ya da yatırım olarak Türk ekonomisine kayda değer bir katkı sağlayanlar
***Geçici koruma sağlanması kararı verilen yabancılar için yukarıdaki nitelikler aranmamaktadır.

Turkuaz Kart sahibi yabancının hak ve yükümlülükleri

Kartın sahibi yabancılar süresiz çalışma iznine sahip yabancılarla aynı haklara sahiptir. Kart sahibi yabancıların bazı avantajları bulunmaktadır:
 1. Türkiye’de askerlik yapma yükümlülükleri bulunmamaktadır.
 2. Seçme ve seçilme hakları yoktur ayrıca kamu görevlerine giremezler.
 3. Sosyal güvenlik ile ilgili kazanılmış hakları varsa bu hakları saklıdır ancak söz konusu hakların kullanımında ilgili mevzuat hükümlerine tabi olurlar.
 4. Türkiye’deki oturum, çalışma, yatırım, seyahat, miras, ticari faaliyet, taşınır ve taşınmaz satın alma ve bağışlama gibi konularla ilgili işlemleri, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından Türk vatandaşları ile aynı şartlarda ve aynı mevzuatlara göre yürütülür.
Söz konusu hak ve yükümlülüklerin bazılarının kullanılabilmesi için özel kanunlarda Türk vatandaşı olma koşulu aranmış olabilir. Böyle durumlarda kart sahibi olan kişiler bu haklardan yararlanamazlar.
Türk Vatandaşlığı Kanunu’na göre kart sahibi ve yakını, millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından bir tehlike oluşturacak ya da engel teşkil edecek bir durumu olmadığı takdirde, geçiş süresi kaydının kaldırılması koşulu ve Bakanlık teklifiyle Türk vatandaşlığını kazanabilir.
Turkuaz Kart sahibi olmaya hak kazanların yakınları için kart sahibi yakını kartı verilmektedir.
Turkuaz Kart sahibi yakını kartı, kartın geçerlilik süresi içinde oturum izni yerine geçer.
Eğer herhangi bir sebepten dolayı kart geçersiz hale gelirse, kart sahibi yakını için düzenlenen bu kart da Genel Müdürlükçe iptal edilir.